REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego joannakru.pl
  Właścicielem Sklepu Internetowego joannakru.pl jest firma:
  Joanna Kruszyńska

Kontakt ze Sklepem :
a. Adres Sprzedawcy: ul. Kościuszki 20/8, 41-253 Czeladź
b. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@joannakru.pl
c. Numer telefonu Sprzedawcy: 48 663800424
d. Konta Firmowe:

Numer konta: 88 1050 1269 1000 0023 2456 7425

 • IBAN:  PL 88 1050 1269 1000 0023 2456 7425
 • Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

2. Konto

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Zalecamy założyć konto. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.joannakru.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

4. Warunki płatności

 1. Płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki to 20 zł.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pomocą dotpay koszt takiej wysyłki to 15 zł.
 3. Koszt wysyłki poza Polskę to 25 zł.

5. Termin płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowego ( roboczego) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. W przypadku nie odebrania paczki klient ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu paczki do sprzedawcy w kwocie 30zł.

6. Wysyłka zamówienia

Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-6 dni licząc dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty.

7. Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty na terenie Katowic po uprzednim umówieniu się.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze od daty nadania przez nas paczki (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. podczas gdy w paczce brakuje towaru należy poinformować mailowo sprzedawcę, maksymalnie w ciągu dwóch dni od odebrania paczki.

8. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres
  Ewelina Lysenko
  ul: Pułaskiego 27/29 40-650 Katowice
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów (np. zapachów proszku, perfum, dezodorantów itp.)
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 6. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.
 7. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep joannakru.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania. 
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Ewelina Lysenko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Redberry Tattoo Studio Ewelina Lysenko, posiadająca adres przy ul.Sikorskiego 3/11 41-219 Sosnowiec oraz Sienkiewicza 8 a 50-355 Wrocław, NIP 6443367004, BDO: 000150804,  widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

DOSTAWA i PŁATNOŚĆ

1.Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
3.Odbiór osobisty na terenie Katowic i Wrocławia po uprzednim umówieniu się.
4.Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze od daty nadania przez nas paczki (zgodnie z umową z firmą kurierską).
5.Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. podczas gdy w paczce brakuje towaru należy poinformować mailowo sprzedawcę, maksymalnie w ciągu dwóch dni od odebrania paczki.

Zwroty i Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza. https://cdn.shoplo.com/4709/files/formularz-zwrotu.jpg?16
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres Joanna Kruszyńska ul. T. Kościuszki 20/8, 41-253 Czeladź
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 6. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.
 7. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Koszta wysyłki zakupionego towaru nie są zwracane.
 9. Kupujący na swój koszt zwraca towar.

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników mojego Serwisu jest dla mnie sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładam najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając mi swoje dane osobowe przy korzystaniu z mojej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przeze mnie Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i moje obowiązki jako administratora danych.
Stosuję najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Joanna Kruszyńska

Cel przetwarzania:

Przetwarzam dane osobowe Użytkowników Serwisu joannakru.pl, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
• zawarcia umowy
• dokonania rozliczeń
• dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
• korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas joannakru.pl przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowości na stronie (sklepie lub blogu).

Rodzaj przetwarzanych danych:

joannakru.pl przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się w Serwisie:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
 2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
  • imię i nazwisko
  • adres dostawy
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika proszę o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
1.W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2.W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3.W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
4.Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5.W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE KONTO > EDYTUJ KONTO
6.Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Mam obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe przechowuję do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.
W moich systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. w związku z obowiązującymi mnie przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres kontakt@joannakru.pl

Powierzenie przetwarzania danych:

joannakru.pl może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z joannakru.pl, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od joannakru.pl (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter:

Masz możliwość subskrybowania mojego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informuję Cię o moich najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@joannakru.pl

Powiadomienie o dostępności produktu:

Na twoje życzenie joannakru.pl przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Warunkiem przesłania przeze mnie takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez joannakru.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Cookies:

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania mojego serwisu do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.